Fryder du deg over å titte i bedene etter små skudd når snøen smelter? Da er stauder tingen for deg.

Stauder er flerårige, urteaktige planter. De visner ned hver høst, men roten overlever og kommer tilbake med nye skudd igjen hver vår.

Fargeklatter i hagen

Stauder finnes i et vell av farger og former, og er godt egnet som fargeklatter i grønne partier. Plant gjerne stauder i kombinasjon med tidligblomstrende løkblomster. De vil utfylle hverandre og skape kontinuitet i blomstringen. Staudene vil ta over når løkblomstene må melde pass utpå våren, og de skjuler løkenes stadig gulere bladverk når løken visner ned etter å ha skaffet seg ny næring til neste års blomstring.

Stort mangfold

Blomstringstiden for stauder varierer. Det finnes stauder som blomster fra tidlig om våren og hele sesongen. Staudenes høyde varierer fra de helt lave, krypende plantene på rundt 5 cm og opp til de ranke, stolte på oppunder to meter.

Lyst til å lage et staudebed?

Riktig plante på rett sted

Velg stauder som passer til din hage, terrasse eller balkong. Viktige elementer å tenke på før du velger:

  • Hvilke lysforhold har du på plantestedet? Sol, skygge eller halvskygge?
  • Hvilke jordforhold har du, tung eller lettere jord?
  • Er det tørt eller fuktig, kyst eller fjellklima?
  • Det er stor variasjon på herdigheten til planter, det vil si hvilket klima de trives best i. Dette angis på pakken.

Utformingen av bedet

Bedet kan være usymmetrisk med avrundede former, firkantet eller helt rund, -uansett kan det være lurt å ha klare avgrensinger slik at bedet, ved å bruke betongheller, naturstein, trekubber og lignende. Avgrensningene gjør det lettere å skille mellom bed og området utenfor.

Jorden bør være fri for flerårig ugress, gjennomarbeidet og porøs ca 30 cm dybde. Bland inn kompost eller annen moldrik jordforbedring. Det kan være lurt å tilsette grunngjødsel – gjerne godt formoldet husdyrgjødsel eller fullgjødsel. God drenering er viktig.

Plantevalg
Velg sorter som er hardføre i klimaet der du bor. Kraftige robuste sorter dekker bedre og fører til mindre ugrasrensing enn små, sarte planter.

  • Velg stauder med ulik blomstringstid, da vil blomstringen avløse hverandre.
  • Velg noen få farger som passer sammen. Harmoniske farger gir ro. Kontraster gir et livlig inntrykk. Lyse lette farger passer godt i skygge. For mange ulike farger gir et kaotisk preg.
  • Plasser de høyeste plantene bakerst og de lavere fremst, dersom bedet er inntil en vegg eller espalie. Om bedet ligger fritt, så plant de høyeste plantene i midten, og lavere utover mot kantene.
  • Form, farge og struktur på blad er vel så viktig som blomster. Et fint bladverk kan gi ro mellom mange farger. Planter med røde blader eller med brokete blader kan gi spennende effekter.

Planting av stauder
Ta av plastpotten og plant så dypt at potteklumpen kommer noen få cm under jordflaten. Trykk lett rundt røttene/potteklumpen og vann godt.

Stell av bedet
Vær nøye med ugrasrensing første året. Når plantene dekker jorden godt, blir ugrasarbeidet betydelig mindre. Fjern frøugras før det setter modne frø.

Om våren klipper du av gamle blomsterstander, fjerner gammelt løv, renser bort ugras og løser opp øverste jordlag. Gjødsling om våren er oftest nok for staudebedet. Vann godt ved lange tørkeperioder.

Anbefalinger om plantevalg, fra norske staudeprodusenter, finner du her