Nyttedyr er et miljøvennlig alternativ til kjemiske plantevernmidler.

Biologisk bekjempelse

Nyttedyr gir mer miljøvennlige produkter fordi de fører til mindre eller ingen bruk av kjemikalier i planteproduksjonene. Dette kan både være bra for plantene, og det bedrer arbeidsmiljøet for gartnerne.

Marih__ne001

Nyttedyr brukes som biologisk bekjempelse av skadedyr, ofte ved at nyttedyret spiser de små insektene og organismene som ellers ville skadet planten. Biologisk bekjempelse innebærer å bruke skadedyrenes naturlige fiender  i stedet for kjemiske midler.

Nyttedyr brukes i form av levende organismer, som andre insekter og nematoder. Av og til kan du finne levende insekter på plantene du kjøper. Dette behøver slett ikke være negativt, kanskje er det rett og slett en liten vaktmester du har fått øye på!

De nyttedyrene vi bruker finnes i norsk natur fra før av, for eksempel marihøne og snylteveps. De er altetende og brukes mot mange typer, som bladlus, veksthusmellus og minerfluer. Når man oppdager symptomer eller skadedyr, må nyttedyrene settes ut med en gang. Skadedyrenes fiender blir våre nyttedyr.