Herdighetssoner forteller noe om hvilket klima de ulike plantene trives med å leve i. Systemet er i hovedsak utviklet for busker og trær, men mange mener at det uansett er et greit mål for hva man kan plante rundt om i landet.

Herdighetsoner forteller noe om hvilket klima de ulike plantene trives med å leve i. Det finnes flere forsøk på inndelinger, noen har bygget på lokale data, andre tar kun hensyn til temperatur, mens den vanligste vi har brukt i Norge tar høyde for flere faktorer, de viktigste er temperatur og daglengde.

Inndelinger for herdighet

Landet er delt inn i soner fra 1-8, der H1 er ekstra lune og varme hager i de aller mildeste stedene i Norge, H2 er sørlandskysten, og H8 inkluderer noen fjellbygder i hele landet, ytre kyst i Troms og deler av Finnmark. I tillegg angis sonene av og til med en i eller k. Mange planter har preferanse for innland eller kyst, og for plante kan dermed soneangivelsen bli f.eks H3k/H4i. Det vil si at ved kysten kan planten angitt til H3 klare seg, mens ved innenlandsklima bør det være H4 for den aktuelle veksten.

Vær oppmerksom på at andre land også kan angi herdighetssoner, som ikke stemmer overens med den norske skalaen.

Hvilken rose skal jeg velge? Kan man plante magnolia her jeg bor?

Angivelse av herdighetssonene er i utgangspunktet beregnet på busker og trær – men også stauder og andre uteplanter benytter seg ofte av angitte herdighetssoner. For de aller fleste planter kan man plante fra den sonen man bor i, og alle over. Det er imidlertid viktig å huske at soneinndelingen er grov, og det kan være store forskjeller innad i samme bygd – selv innad i samme hage er det forskjeller. En lun krok eller bak en lebeplantning vil klima være betydelig mildere enn ute  i det fri. I tillegg endrer klima seg, det er blitt varmere, villere og våtere over store deler av landet. Det kan derfor fint lykkes å være litt dristig med hensyn på herdighetssoner. I tillegg vil mange produsenter være forsiktige med anslagene av herdighetssoner, særlig ved introduksjon av nye sorter og arter. Skal du plante på utsatte steder, plasseringen er utfordrende eller i krukker anbefaler vi å velge konservativt, og gjerne gå opp 1-2 soner på skalaen.

Og hva angår magnoliaen – vær nøye med å sjekke hvilken sone den er merket med, det er store variasjoner.

Link til klimasonekart:

Eksempler på klimasonekart kan man finne på flere nettsteder, men vi synes eplantes er gode og anbefaler deg å ta turen hit. Her kan du finne kart både for landet under ett, og hvert fylke for seg.