Det er mange gode grunner til å velge norsk, når du skal handle blomster og planter.

Hvorfor velge norske blomster og planter?

  • Norske blomster og planter er plukket ut fordi de egner seg best for norsk klima
  • Kort transportvei er bra både for plante og miljø
  • Kort vei fra produsent til forbruker sikrer fersk kvalitet
  • KSL kvalitetssystem sikrer at alle lover og forskrifter blir fulgt
  • Norske produsenter bruker i stor grad biologiske bekjempingsmetoder
  • Norsk planteproduksjon er svært kontrollert. Det garanterer sunne, friske planter
  • Norske planter er produsert av ansatte med gode arbeidsforhold
  • Ved å kjøpe norske blomster og planter sikrer du at produsentene fortsatt kan teste ut nyheter, med mål om enda større variasjon av norskproduserte planter
  • Ved å kjøpe norske blomster og planter tar du vare på vår unike blomsterkulturarv