Opplysningskontoret for blomster og planter

OBP er et frittstående kontor, som på vegne av norske produsenter framsnakker planter og plantebruk.

OBP skal bistå media med bilder og artikler om potteplanter, snittblomster eller hageplanter, og sender regelmessig ut pressemeldinger til et stort nettverk av journalister og redaksjoner.

OBP følger med på trender både nasjonalt og internasjonalt, og kommer med innspill til produsentene i forhold til produksjon av nye kulturer.

OBP har en nøytral rolle i forholdet mellom produsentene, grossistene, forbrukerne, merkevarer og media. Jobber du som journalist og ønsker tekster og bilder om blomster og planter til dine artikler? OBPs artikler og bilder kan fritt benyttes til informasjonsformål, forutsatt kildehenvisning til OBP. Ta kontakt for informasjon om alle spørsmål om blomster og planter!

OBP finansieres av de norske blomster- og planteskoleprodusentene.

 

Kontakt OBP:

Opplysningskontoret for blomster og planter

Informasjonsansvarlig Siv Iren Åmodt Moe. Pressebilder her

SoMe www.facebook.com/OBPBlomster/, www.instagram.com/obpblomster/

E-post: obp@gartnerforbundet.no

Telefon: 97 95 64 54/23 15 93 50