Bladene av blodtopp, Sanguisorba officinalis, er spiselige