Bladene av blodtopp, Sanguisorba officinalis 'Tanna', er spiselige