høstnyper, rosenyper, nype, spiselige planter, spiselig i hagen