Blader og blomster av klippegjøkesyre er spiselige Oxalis enneaphylla 'Dark Eye'