Mange norske blomster og planter blir produsert i veksthus med alternative varmekilder, slik som flisfyring