IPM Essen er en av verdens største plantemesser for profesjonelle. Hvert år blir nyheter vist frem