En blomsterdekorasjon kan også illustrere barndommens blomsterenger