Plant i høyden; planter i mange etasjer er flott skillevegger og hindrer innsyn