Fristes du av å ta med deg planter hjem når du reiser i andre land? Plantehelse er et viktig tema som du må være bevisst!

Når man er på reise i utlandet kan det være fristende å ta med seg planter og frø hjem til Norge, men før du gjør dette er det viktig at du vet hvilke regler som gjelder. Det er også viktig å være bevisst plantehelsens potensielle utfordringer; bare fordi det er lov betyr det ikke alltid at det er klokt.

Det du har lov til å ta med deg som håndbagasje eller i flyttelass over grensen er dette:

  • 5 potteplanter (stueplanter), unntatt «forbudsplanter»
  • 25 stk avskårne blomster
  • 3 kg blomsterløk og blomsterknoller
  • 50 porsjonspakninger av hagebruksfrø
  • 10 kg frukt bær og grønnsaker (men ikke potet, heller ikke settepotet)

Tar du inn mer enn dette regnes du som importør. Dette betyr bland annet at du må registrere deg som importør hos Mattilsynet, at plantematerialet skal følges med sunnhetssertifikat, at du må utføre mottakskontroll og kanskje betale toll.

Også for det du fritt kan ta med inn i Norge stiles det noen krav. Plantene må være innkjøpt i et europeisk land, du kan ikke ta inn planter eller frø som du har plukket i utenlandsk natur og du får aldri ta med deg «forbudsplanter». Naturlig nok får man heller ikke ta inn planter eller frø av planter som inneholder narkotiske stoffer.

Du kan lese mer om regler for privatimport på Mattilsynets nettside