Hva er lov og hva er ikke lov for oss hageeiere? Hvilke regler gjelder for hageeiere og andre privatpersoner? Kort fortalt skal alle plantene dere får kjøpt i et hagesenter være lovlige, da det er hagesenteret som har ansvaret for å fjerne forbudsplanter fra sortimentet. Som hageeier skal du opptre aktsomt, og det viktigste du kan gjøre er å ikke kaste planteavfall i naturen.

Et hagesenter har lov til å selge alle svartelistede planter, så sant de ikke er å finne i KLDs forbudsliste, men skal informere sine kunder om eventuell risiko. Som hageeier skal du opptre aktsomt, og det viktigste du kan gjøre er å ikke kaste planteavfall i naturen.
Media og hageinteresserte vier mye plass til svartelistede planter og regelverket som regulerer bruken av dem. Forvirringen er stor for mange, og det skrives mye som er regelrett feil. Opplysningskontoret for blomster og planter vil gjerne bidra med noen oppklaringer:

Første januar 2016 trådte Klima- og miljødepartementets (KLD) forskrift om fremmede organismer i kraft. I dette lovverket finner man en forbudsliste med oversikt over en del planter som fra i år av er forbudte å importere, selge og plante ut. Disse plantene er tatt ut av hagesentrenes sortiment. Listen inneholder også noen planter som blir forbudte først om 5 år, og som kan brukes frem til 01. januar 2021. I vedlagte liste finner du hvilke planter som er forbudte og hvilke som blir det.

Det finnes mange eksempler på at man blander sammen forbudslisten og svartelistede planter. Artsdatabanken lager risikovurderinger av fremmede planter (planter som har kommet til Norge og som er registrert i norsk natur etter år 1800). Disse plantene blir vurdert ut fra hvilket potensiale de har til å spre seg og hvilken skade de kan gjøre på norsk natur. Plantene havner i en av fem kategorier; ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy risiko, høy risiko eller svært høy risiko. De to sistnevnte kategoriene utgjør til sammen det man har valgt å kalle svartelisten. De plantene man finner i KLDs forbudsliste er alle å finne i Artsdatabankens svært høy risiko kategori, men langt fra alle plantene i svartelisten er forbudte. Forbud er langt på vei det sterkeste virkemiddelet et lovverk har å by på, og KLD velger da fornuftig nok kun å forby planter som utgjør svært høy risiko i mesteparten av landet. Eksempelvis er eple, rips, syrin og hagestemorsblom alle å finne i svartelisten, men ingen av dem er forbudte. Svartelisten inneholder også planter som kan være problematiske på enkelte lokaliteter, men som er mer harmløse andre steder.

Hvilke regler gjelder da for hageeiere? Kort fortalt er alle plantene dere får kjøpt i et hagesenter lovlige, da det er hagesenteret som har ansvaret for å fjerne forbudsplanter fra sortimentet. Et hagesenter har lov til å selge alle svartelistede planter, så sant de ikke er å finne i KLDs forbudsliste, men skal informere sine kunder om eventuell risiko. Som hageeier skal du opptre aktsomt, og det viktigste du kan gjøre er å ikke kaste planteavfall i naturen. Dette gjelder for alle typer hageplanter og ikke bare de som er vurdert i Artsdatabankens risikolister. Sjekk med din kommune hvor ditt planteavfall skal leveres.

Det er viktig å merke seg at det at en plante er risikovurdert av Artsdatabanken er ikke ensbetydende med at den ikke kan brukes.

Bilde 1: Rips er risikovurdert, men er ikke en plante som skal fjernes
Bilde 2: Berberis vil være forbudt å importere, selge og spre fra 1. januar 2021
Bilde 3: Gullregn skal heller ikke importeres, selges eller spres etter 1. januar 2021

Illustrasjonsbilde: Gullris skal ikke spres, og dette gjelder umiddelbart