OBP søker en medhjelper med ansvar for praktisk håndtering av sosiale media. Rette person har interesse for planter, noe kunnskap om produksjon og god brukerkompetanse på sosiale media. OBPs mandat er å fremme norskproduserte blomster og planter på vegne av norske produsenter. Dette gjøres ved å inspirere visuelt, fortelle den gode historien og komme med gode tips til stell og bruk. Vi ser for oss at aktuelle kandidater er studenter, ansatte i gartneri eller har annen tilknytning til vår næring.

Kvalifikasjoner:

God brukerkompetanse på Facebook, Instagram og ev andre kanaler.
Interesse for og bakgrunnskunnskaper om planter, plantestell og gjerne også norsk produksjon.
Øye for visuell kommunikasjon

Omfang:

Fleksibel arbeidstid etter avtale, ca 10 timer per måned, i første omgang frem til sommeren.

Arbeidssted og tid:

Arbeidet vil gjennomføres hjemmefra, og jobben kan derfor utføres etter avtale med den som ansettes.

Søknadsfrist:

Snarest, senest 15.3.2022

 

Spørsmål? Her finner du kontaktinformasjon OBP