Vi sier ofte at det er viktig å velge norskproduserte blomster og planter. Hvorfor er dette viktig, hvilke argumenter har vi for ønske oss norske stauder?

Norske stauder bør velges fordi:

  • Den norske produksjonen foregår i små bedrifter fordelt over hele landet
  • Norskproduserte stauder har overvintret på friland minst en vinter og derved bevist sin herdighet
  • Norske planter starter veksten når våren kommer hit, for tidlig vekststart kan medføre frostskader
  • Norske produsenter leverer et klimatilpasset utvalg av stauder for ulike områder
  • Staudeprodusentene tar vare på og oppformerer gamle stauder som er en del av vår felles kulturarv
  • Norsk planteproduksjon er svært kontrollert; det garanterer sunne, friske planter
  • Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund arbeider med å rense stauder for virus og sykdommer
  • Staudeprodusenter samler plantemateriale i andre verdensdeler, og kan tilby spennende nyheter som er testet i norsk klima
  • Å velge norske planter sikrer at vi kan ta vare på norsk plantekulturarv