Adventskransen her er et eksempel på hvordan utbrukte ting kan få nytt liv. Lykke til med prosjektet!