De fleste planter kan flyttes når som helst - selv om de nok optimalt bør flyttes i perioder med jevnt, ikke for varmt, vær.

Noen planter lar seg lett flytte, andre vil sture i årevis. Du kan flytte de fleste planter hele sesongen, men vær oppmerksom på at det er en belastning for plantene å flyttes fra etablert sted i en hage. Det viktige er å være mest mulig varsom, spa opp en størst mulig del av røttene, og vanne godt i tiden etter flytting.

Hvilke problemer er vanlige i forbindelse med flytting av planter?

Tørke

Når du flytter en plante i god vekst er det svært viktig å få med seg en stor jordklump. En tommelfingerregel tilsier at planter ofte har omtrent samme volum over og under jordflaten. Selv med forsiktig håndtering vil i de aller fleste tilfeller av flytting roten settes noe tilbake Ekstra god vanning i perioden etter planting er viktig.

Ved store planter, spesielt busker, kan det være lurt å beskjære den overjordiske delen av planten når du flytter den. Hensikten med dette er å minske vannforbruket, slik at røttene får etablert seg og begynt på ny vekst med mindre bladmasse å servere vann til.

Mekanisk skade

Ved flytting av planter kan vi ofte erfare de vi kaller mekaniske skader – sår eller knekte grener, og avrevne røtter. Plantene kan i stor grad lege seg selv. Dette er åpenbart en stressfaktor, men vil i de aller fleste tilfeller gå bra.

Stress

Planter reagerer på det som skjer rundt dem og med dem, og flytting vil kunne være stressende for planten. Flytting kan fremkalle det vi kaller stresshormoner. Den største av disse er etylen som også er hormonet som sørger for modning av f.eks frukt. Man vil derfor kunne erfare at planter som flyttes slipper blomster og frukt/bær som konsekvens av flytting. Dette betyr ikke at planten er i ferd med å dø, bare at den har fått en litt dårlig sesong. På samme måte kan veksten stagnere. Dette betyr enten at planten er i ferd med å tilpasse seg livet på nytt voksested, eller at den prioriterer rotvekst foran vekst over bakkenivå.

Peoner er en av staudene som er kjent for å kunne sture lenge ved flytting, enkelte flere år. Beholder man tålmodigheten vil man imidlertid kunne få en fantastisk og trofast dronning i hagen.