I en produksjon av snittroser oppstår det fra tid til annen mutasjoner -roser som er forskjellige fra den sorten en dyrker. Disse mutasjonene er som regel ikke noe å ta vare på. De er ikke pene, vokser dårlig, stygt bladverk, ikke skikkelig farge. Men våren 2003 dukket det opp en interessant mutasjon hos Selvåg gartneri i Stavanger.

En ny rose 

Blant tusenvis av røde roser dukket det opp en rosa rose med et grønnlig skjær. Den lignet litt på en hagerose, var litt røff i blomsten og hadde anlegg for ekstra knopper. Etter å ha testet rosen og funnet at den var sterk og voksevillig og samtidig hadde veldig god holdbarhet i vasen bestemte brødrene Ola og Endre Selvåg seg for å sette rosen i produksjon. Det var en del formaliteter som måtte ordnes, blant annet ble rosen registrert i et internasjonalt roseregister.

Valg av navn

Alle vet at navnevalg kan være vanskelig, og det er ikke lettere for roser. Etter mange navneforslag, og til og med en navnekonkurranse høsten 2003 var ennå ikke navnet bestemt. Skjebnen ville at det navnet var uavklart helt fram til det begynte å snakkes om hvilke navn som var aktuelle for vår nye tronarving. Så kom ideen om å kalle rosen opp etter navnet på vår kommende tronarving -såfremt det ble en prinsesse.

Rosen hadde ennå ikke fått navn, og vår prinsesse Ingrid Alexandra var ennå ikke født. 21. Januar ble prinsessen født, og så snart hun hadde fått navnet Ingrid Alexandra fikk rosen det samme navn. Det ble sendt en forespørsel til Skaugum om tillatelse til å bruke navnet ”Ingrid Alexandra” på den nye rosen, sammen med en stor bukett av nettopp denne. Kongefamilien stilte seg positivt til dette, og en stund etterpå mottok Selvåg gartneri en bestilling på 3000 ”Ingrid Alexandra” roser til dåpen. Alle som fulgte med på dåpen, og det var jo de fleste, la merke til alle rosekulene og kanskje spesielt døpefontenen som var dekorert med ”Ingrid Alexandra” roser.

Siden da fikk prinsessen hvert år på sin fødselsdag en stor favn av sin egen rose!

Populær rose
Rosen var en suksess, og det ble produsert over 250.000 ”Ingrid Alexandra” hvert år hos Selvåg Gartneri i Stavanger. Dessverre foregår det, så vidt vi vet, ikke lenger produksjon av denne rosen i Norge.

(”Ingrid Alexandra” er en veksthus-rose til snitt og egner seg ikke i hagen.)