Et spørsmål vi ofte får her i OBP, Opplysningskontoret for blomster og planter, er hvilke planter som er noenlunde trygge for sultne rådyr.

Boligområder vokser og frodige hager kan fremstå som fristende buffeter for sultne rådyr. Det finnes mange råd om hvordan vi kan hindre rådyrene å spise hageplantene våre, bær og frukt. Man kan gjerne lage stengsler, gjerder og andre fysiske hindringer.  En annen løsning er duft som våpen, mange har hatt hell med f.eks baller av menneskehår innpakket i nylonstrømper i bedene, eller la hunden løfte sitt ben mot trær vi ønsker å bevare. (Det finnes flere artikler som fremhever urin som hagens gull).

Det enkleste kan likevel være å være bevisst hva vi planter ut. Plantene vi gir eksempler på i denne artikkelen er ikke nødvendigvis avskrekkende for rådyr, men de står nokså langt ned på menyen, og vil således ikke bli valgt når det finnes flere muligheter for mat.

Trykk på linkene nedenfor for planter som rådyrene helst ikke vil ha på sin meny

Listene er utarbeidet av Naturhistorisk museum, http://www.nhm.uio.no