Gartnere snakker om økologisk og konvensjonell produksjon. Hva har det egentlig å si for deg som forbruker og kunde? Vet du at det finnes økologiske blomster og planter i handelen?

Alle som produserer blomster og planter har samme mål; å gi deg som skal kjøpe dem en god opplevelse både i butikk og etter at du tar med plantene hjem. Produksjonsmetoder er imidlertid noe varierende:

Økologisk, konvensjonell og integrert produksjon

I økologisk produksjon skal det ikke benyttes sprøytemidler og kunstgjødsel, og jord, gjødsel og vann skal ha økologisk opprinnelse.

Integrert produksjon betyr at gartneren skal tenke gjennom alle alternative metoder for å bekjempe skadegjørere som sopp, insekter og ugras, før hun eller han eventuelt velger å sprøyte med kjemiske midler.

Vanlige, konvensjonelle produsenter har mulighet til å benytte alle lovlige metoder, men er pålagt å utføre integrert produksjon. Mange norske konvensjonelle blomsterprodusenter benytter i liten eller ingen grad sprøytemidler, men ønsker muligheten til å f.eks benytte kunstgjødsel, som gir en lettere kontroll over plantens tilgjengelige næringsstoffer.

Nyttedyr

Nyttedyr er en fellesbetegnelse på alle insekter og organismer som gartnerne bruker i produksjonen for å bekjempe uønskede insekter. Den aller mest kjente er nok marihøna, som spiser lus. Felles for nyttedyrene er at de dreper skadegjørerne, uten at de selv skader på plantene.

Norske økologiske prydplanter i handelen

Det største antallet planter i Norge er nok per i dag eføy, men lokalt produseres både sommerblomster av mange slag, bukettblomster/snittblomster og mye annet økologisk. Bruk internett, sosiale media og spør på ditt hagesenter, dersom du ønsker å finne ut av hvilke planter som er økologisk produserte.

Vil du lese mer om økologisk landbruk? Her er noen nyttige linker:

Store norske leksikon gir kortfattet informasjon her

Matmerk beskriver ulike varianter av økologisk landbruk her

Mattilsynets side om økologi finner du her

Debio har ansvar for å godkjenne og kontrollere økologiske produsenter i Norge