Hvordan definerer vi egentlig hva som er et ugress?

Tror du at ugress er et spesielt sortiment av planter? Løvetann, tistler og burot? Tenk igjen. Ugress er et begrep som verken er definert i lover og forskrifter, eller er spesielle vekster. Definisjonen på «ugress» er rett og slett «en plante som vokser på andre steder enn der den er ønsket». Med andre ord, en plante som vi kaller ugress er en som vokser på «feil» sted.

I en kålåker er den skjønneste rose et ugress, i jordbærhagen kan stemor være uvelkommen, og i staudebedet er neppe poteten den aller mest kjærkomne planten. Definisjonen av ugress rekker dermed vidt.