Vet du at mange av plantene du kjøper, f.eks frukttrærne, egentlig er satt sammen av to? Roten og "den edle delen" kommer ofte fra hver sin sort eller art. Sammen gir de deg en plante med gode egenskaper for akkurat ditt formål.

Hva er en grunnstamme og hvorfor bruker vi dem?

En grunnstamme er den nederste delen av en podet plante, og er den delen som er rot og av og til stamme på et tre. Grunnstammen har andre egenskaper enn den «edle» delen. (Edel del er det samme som sorten du kjøper planten for – enten det er en sort epler, en rose, eller en annen podet plante). Mange ulike sorter kan bruke samme type grunnstamme. Grunnstammens egenskaper kan være f.eks evnen til å lage sterke, friske røtter, til å være sykdomsfri eller til å påvirke veksten av tre eller busk for å bli større eller mindre. Av og til er det også best å formere en plante med poding på grunnstamme, fordi planten selv er vanskelig å formere gjennom frø eller stiklinger. Grunnstammens egenskaper er sjelden utpreget dekorative eller velsmakende, så eventuelle rotskudd eller skudd nede på stammen til grunnstammen kan du fjerne hvis dette oppstår. For mange planter som er podet langt nede på stammen skal podepunktet være under jorden når treet plantes, for å motvirke nye skudd fra grunnstammen.

Eksempler på planter med grunnstamme

Eksempler på planter i handelen som er podet på grunnstamme er mange. Frukttrær er vanlig, både for at treet skal få god helse og ikke blir for stort. Norsk plantekultur reflekteres faktisk i dette: Gjennom å holde frukttrærne i moderat størrelse er det mulig for alle, uansett hagestørrelse, å høste epler fra egne trær. Det hadde vært utfordrende med frukttrær i små hager om trærne var rotekte, dvs at rot og topp er av samme sort. Andre planter podes på grunnstamme for å få høyde. Det er rimeligere å pode inn en knopp fra det edle treet øverst på stammen til en grunnstamme, enn å dyrke frem planten fra egen rot og stamme den opp gradvis underveis. Dette vil også gjelde prydplanter som margeritt, julestjerne og til og med en urt som basilikum.

Vil du lese mer om grunnstammer? Sagaplant er et nasjonalt plantehelsesenter, og sentralt i oppformering av, friske sykdomsfrie og klimatilpassede planter. Deres nettside er under oppbygging, men ny informasjon om grunnstammer vil ganske sikkert snart publiseres.

Norges største produsent av frukttrær har publiserte denne artikkelen om hvilke grunnstammer som benyttes i ulike treslag.