Vakkert og funksjonelt: Med et våtere klima i vente, er regnbed en god ting å ha i hagen. Det ser ut som en vanlig bed, men er spesielt plantet for å håndtere lokalt overvann. Se hvilke stauder du kan bruke!

Om det regner mer enn hva bakken kan ta imot og absorbere, er et grønt regnbed løsningen for hagen din. Bedet blir et oppsamlingssted for alt vannet som ikke klarer å gå ned i bakken fort nok. Slik slipper du oversvømte gressplener og flater.

Foto: Staudegruppa NGF

Et regnbed blir dermed en vakker og nyttig oase der overflatevann fordrøyes på sin veg til avløpssystemer, bekker og grunnvann.

Bruk stauder

Når man planter et regnbed må man bruke stauder som tidvis tåler å stå i mye vann og liker fuktig jord, men som også takler tørkeperioder.

Dette er dekorative stauder som med sine røtter binder jorden og verner den mot erosjon, og hjelper jorden med å holde tilbake vannmengdene.

Mange av dem kjenner vi fra før. Det er planter som vanligvis vokser på fuktige plasser, langs bekkefar eller ved hagedammen. Også her gjelder det å velge stauder etter jord- og lysforhold, og målet er en lang blomstringstid kombinert med et mangfold av bladverk.

 

Til alle årstider

Foto: Staudegruppa NGF

Hvilke stauder skal du velge? På våren har du spesielt glede av den gule bekkeblomen (Caltha palustris) som blomstrer.  Og du kan bruke forskjellige prydgress som nå skyter i gang. Hva med kjempeblåtopp (Molinia arundinacea), hagerørkvein (Calamagrostis x acutiflora) eller broket strandrør (Phalaris arundinacea ‘Picta’)? Det finnes utallige varianter prydgress å velge mellom (se listen under). Den viltvoksende kattehalen (Lythrum salicaria) med tette aks av mørkrosa blomster gjør seg også godt i bedene.  Likeledes sverdiris (Iris pseudacorus) med sine lansettformet bladverk. Samt bladliljer (Hosta), skjoldsildre (Darmera), mjødurt (Filipendula) og flere primula-arter.

Staudeliste

Årets staudetema 2021 fra Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund er stauder for regnbed. Her følger et utvalg av mangfoldige stauder satt sammen av Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund:

Stauder som egner seg til regnbed (norsk navn i parantes, om det finnes):

Amsonia tabernaemontana
Astilbe chinensis (Kinaspir)
Astrantia major (Stjerneskjerm)
Baptisia australis (Blåfargeskolm)
Bistorta officinalis (Ormerot)
Calamagrostis x acutiflora (Fagerrørkvein)
Calamagrostis brachytricha (Korearørkvein)
Carex muskingumensis (Skråningsstarr)
Chelone obliqua (Duehode)
Eupatorium maculatum (Eutrochium) (Flekkhjortetrøst)
Eurybia divaricata (Skogaster)
Eurybia x herveyi ‘Twilight’
Filipendula rubra (Præriemjødurt)
Hemerocallis (Daglilje)
Hosta (Bladlilje)
Iris ensata (Tvillingiris)
Iris sibirica (Sibiriris)
Molinia arundinacea (Kjempeblåtopp)
Nepeta subsessilis
Onoclea sensibilis (Perlebregne)
Physostegia virginiana (Virginialeddblomst)
Polygonatum multiflorum (Storkonvall)
Primula florindae (Augustprimula)
Sanguisorba menziesii
Saxifraga rotundifolia (Rundbladsildre)
Symphyotrichum novi-belgii (Virginia-aster)
Veronicastrum virginicum (Kransveronika)

Fra norsk natur:

Athyrium filix-femina (Skogburkne)
Caltha palustris (Bekkeblom)
Carex pseudocyperus (Dronningstarr)
Comarum palustre (Myrhatt)
Deschampsia cespitosa (Sølvbunke)
Eupatorium cannabinum (Hjortetrøst)
Filipendula ulmaria (Mjødurt)
Geranium sylvaticum (Skogstorkenebb)
Geum rivale (Enghumleblom)
Iris pseudacorus (Sverdiris)
Luzula sylvatica (Storfrytle)
Lysimachia vulgaris (Fredløs)
Lythrum salicaria (Kattehale)
Matteuccia struthiopteris (Strutseving)
Molinia caerulea (Blåtopp)
Myosotis scorpioides (Engforglemmegei)
Phalaris arundinacea (Strandrør)
Sanguisorba officinalis (Blodtopp)
Scirpus sylvaticus (Skogsivaks)
Succisa pratensis (Blåknapp)
Trollius europaeus (Ballblom)

Foto: Staudegruppa NGF

 

Foto: Staudegruppa NGF
Foto: Staudegruppa NGF
Foto: Staudegruppa NGF