Forskning viser at vi blir friskere, både fysisk og psykisk, ved å omgi oss med grønne planter.

Forbedrer arbeidsmiljøet

Dr. Tove Fjell har forsket på innemiljø, og funnet at grønne planter forbedrer både det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. Dette er konklusjonen etter målinger av menneskers reaksjoner når de oppholder seg i rom med grønne planter, sammenlignet med reaksjoner uten innslag av grønne planter.

Færre plager
Resultater viser at mennesker som arbeider eller oppholder seg i rom med grønne planter, har færre problemer med hodepine eller luftveisinfeksjoner.

Planter bør inn i klasserommene
Det er også påvist at konsentrasjonen øker, og stressnivået synker blant elever i klasserom hvor det er innslag av grønne planter.