Tendensen er tydelig over hele verden; planter får en større rolle i interiøret. Begreper som økologi, rettferdig handel og bæredyktighet får større og større betydning i menneskers valg av mat og interiør, og i tilværelsen forøvrig.

I denne tenkningen kommer grønne planter inn som en naturlig del, ikke bare som en visuell tilstedeværelse, men også fordi planter rensen luften og tilfører luften den fuktigheten vi ofte mangler, spesielt i vinterhalvåret. Ikke bare i hjemmene og på arbeidsplassen, men også i butikklokalene har den nye trenden fått innpass. Plantene brukes ikke kun som løse designobjekter, men også som en integrert del av arkitekturen og oppbygning av miljøet i lokalet. Grønne planter brukes i interiøret for å gi kundene en følelse av velbehag og for å signalisere omsorg og interesse for miljøet.

Valg av grønnplanterParaplytre; Schefflera arboricola

Når man skal velge ut grønne planter er det viktig å velge planter som vil trives med den plasseringen de får. Den viktigste faktoren for et vellykket plantevalg er lysmengden, og de fleste planter trives best dersom de plasseres i nærheten av et vindu. Imidlertid er det mange grønnplanter som klarer seg med mindre dagslys, og som derfor gir oss flere muligheter når vi skal velge plassering. Det er viktig å huske på at planten kommer fra optimale forhold når du kjøper den. En form for herding kan dermed være viktig, med tettere oppfølging i begynnelsen enn planten vil få etterhvert som den er en mer integrert del av miljøet.

Selv grønne inneplanter kan felle blader om høsten, på samme måte som trær utendørs gjør. Dette skyldes i hovedsak den reduserte tilgangen på lys, og at planten opprinnelig stammer fra klima med sesonger. Den kan være hormonelt innstilt på å felle blader når lyset reduseres. Det er derfor ikke nødvendigvis et tegn på mistrivsel om blader gulner og faller av.

Planter som tåler dårlige lysforhold

Dette er planter som vil trives best med mer lys, men som likevel greier seg bra på plasser med dårlige lysforhold. Vær også oppmerksom på at planter som ikke ønsker mye lys, vil kunne vise tegn på mistrivsel og bli penere om de flyttes til noe mørkere oppholdssted.

  • Fredslilje (Spatiphyllum wallisii)
  • Draketre (Dracena)
  • Grønnrenner (Chlorophytum)
  • Kinesisk pengetre (Pilea)
  • Gullranke (Epipremnum)
  • Fugleredebregne (Asplenium nidus)
  • Vindusblad (Monstera obliqua)

Stell av grønnplanter om høsten/vinteren

Når daglengden blir kortere reduseres også planteveksten, og mange planter går inn i en hvileperiode. Det er derfor redusert behov for gjødsling fra starten på november og frem til månedsskiftet februar/mars.

Når du vanner er det viktig å redusere vannmengden i forhold til forbruket om sommeren. Beregn hvor mye vann som trengs for vanning hver eller annenhver uke for potter av noe størrelse, minst en gang i uken for små potter (fra 12 cm diameter og mindre). For planter plassert inn i rommet er det særlig viktig å ikke vanne for mye. Blir plantene stående for fuktig for lenge, fører dette til mistrivsel, og man kan få gulning, bladfall og i verste fall råtning.

Mange planter, som for eksempel fredslilje og bregner, trives ekstra godt dersom du dusjer dem jevnlig, og setter pris på om du tørker støv av bladene.