Norskproduserte blomster og planter er av høy kvalitet, også i internasjonalt perspektiv. Spør etter norskprodusert når du velger blomster og planter!

Det er enestående for Norge at vi har et kvalitetssystem der både produksjon av tradisjonelle landbruksvarer og av blomster og planter kan bruke samme kvalitetssystem. Norske blomster og planter holder en svært høy kvalitet, både i produksjon og som vare, så velg norsk når du har muligheten!

Spør betjeningen om plantene er norskproduserte!

Hvorfor velge norske blomster og planter?

  • Norske blomster og planter er plukket ut fordi de egner seg best for norsk klima
  • Kort transportvei er bra både for plante og miljø
  • Kort vei fra produsent til forbruker sikrer fersk kvalitet
  • KSL kvalitetssystem sikrer at alle lover og forskrifter blir fulgt, og mange er merket med Nyt Norge
  • Norske produsenter bruker i stor grad biologiske bekjempingsmetoder
  • Norsk planteproduksjon er svært kontrollert. Det garanterer sunne, friske planter
  • Norske planter er produsert av ansatte med gode arbeidsforhold
  • Ved å kjøpe norske blomster og planter sikrer du at produsentene fortsatt kan teste ut nyheter, med mål om enda større variasjon av norskproduserte planter
  • Ved å kjøpe norske blomster og planter tar du vare på vår unike blomsterkulturarv