Planteproduksjon i Norge er for mange en godt bevart hemmelighet. Det aller meste av blomster og planter vi bruker i Norge kan også produseres her, og i denne artikkelen ønsker vi å viser litt av alt som foregår hos norske gartnere.