Opplysningskontoret for blomster og planter

OBP er et frittstående kontor, som på vegne av norske produsenter skal drive informasjon og opplysning om blomster og planter hovedsaklig produsert i Norge.

OBP skal bistå media med oppslag om potteplanter, snittblomster eller hageplanter, og sender regelmessig ut pressemeldinger til et nettverk på om lag 600 kontakter.

OBP følger med på trender både nasjonalt og internasjonalt, og kommer med innspill til produsentene i forhold til produksjon av nye kulturer.

OBP har en nøytral rolle i forholdet mellom produsentene, grossistene, forbrukerne, merkevarer og media. Jobber du som journalist og ønsker tekster og bilder om blomster og planter til dine artikler? Send oss en e-post med din kontaktinformasjon. OBPs artikler og bilder kan fritt benyttes til informasjonsformål, forutsatt kildehenvisning til OBP.

OBP finansieres av de norske blomster- og planteskoleprodusentene.

Kontakt OBP

Kontakt OBP

Opplysningskontoret for blomster og planter

Informasjonsansvarlig Tove Ladstein

obp@gartnerforbundet.no

Telefon 47 47 59 07

Schweigaardsgate 34F

0191 OSLO