Nyttedyr er et miljøvennlig alternativ til kjemiske plantevernmidler.

 

Biologisk bekjempelse

Det gir mer miljøvennlige produkter fordi det fører til mindre bruk av kjemikalier, og bedrer også arbeidsmiljøet for gartnerne.

 

Nyttedyr brukes som biologisk bekjempelse av skadedyr.Marih__ne001
Biologisk bekjempelse innebærer å bruke skadedyrenes naturlige fiender  i stedet for kjemiske midler.

Nyttedyr brukes i form av levende organismer, som andre insekter og nematoder. Av og til kan du finne levende insekter på plantene du kjøper. Dette behøver slett ikke være negativt, kanskje er det rett og slett en liten vaktmester du har fått øye på!

De nyttedyrene vi bruker finnes i norsk natur fra før av, for eksempel marihøne og snylteveps. De er altetende og brukes mot mange typer, som bladlus, veksthusmellus og minerfluer. Når man oppdager symptomer eller skadedyr, må nyttedyrene settes ut med en gang. Skadedyrenes fiender blir våre nyttedyr.

Tilbake til forsiden